TIN NỔI BẬT
KSK: Nguyễn Vũ Hiếu không còn là cổ đông lớn
HNX - 24/05/2021 12:00:00 SA       

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vũ Hiếu- Mã chứng khoán: KSK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.824.000 CP (tỷ lệ 7,64%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.141.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 682.700 CP (tỷ lệ 2,86%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/05/2021.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn